KALIXPARTIETS

Motioner
 


Våra motioner har lett till bland annat : 

Cykelväg från Kalix till Bredviken och Karlsborg

Muddring av farled och en hamn i Karlsborg, 

Crossbana i Vånafjärden, 

Lekpark i Nyborg 

Vill du engagera dig

Bli medlem i Kalixpartiet