VILKA VI ÄR

Detta är vår historia

Kalixpartiet grundades av Rune Sundqvist inför valet 1998 . Partiet grundades för att ge medborgarna mer insyn i det politiska arbetet inom kommunen och för att vi ansåg att samarbete över partigränserna var nödvändigt för att reda ut sådant som inte fungerade. Rune Sundqvist  jobbade hårt för att få till muddring av Karlsborgs hamn vilket han även fick till året 2010. Han kämpade för att alla skulle arbeta tillsammans och hitta vettiga lösningar på problemen. Lösningar som gagnar oss alla i kommunen! Rune gick ur tiden den 19/4 2013. Kalixpartiets arbete fortsätter i samma anda - att tillvarata kalixbornas intressen. 
 

Kalixpartiets grundideologi utgår från de demokratiska värderingarna om jämlikhet, rättvisa och solidaritet.

Kalixpartiets ändamål är att tillvarata kalixbornas kommunala intressen och att informationsmöten ska anordnas för att åstadkomma bättre kontakt mellan innevånarna och politikerna.

För Kalixpartiet är det viktigt att verka för att förtroende
för politiken eller politikerna återskapas bland kommunmedborgarna.

Sakfrågans lösning och inte politisk färg ska prägla Kalixpartiets arbete.

Vi vill samarbeta med alla oavsett partitillhörighet.
Huvudsaken är att det blir bra för kommunen och för oss kommunmedborgare.

Kalixpartiets grundare Rune
Kalixpartiets grundare Rune

STYRELSEN

Mika Räisänen

Ordförande

Drogterapeut

Bjarne Nilsson

Vice ordförande

Chaufför

Thorsten Lakso

Sekreterare

Lärare

Anna-Paulina Räisänen

Styrelseledamot

Rehabiliteringsassistent

Karin Gunnarsson

Styrelseledamot

Pensionär

Aimo Suomela

Kassör

Vårdare

Tarja HedmanLampinen

Styrelseledamot

Undersköterska