Motion - bostäder åt alla

08.03.2019

Till KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion

Datum: 2018-10-22

Partinamn: Kalixpartiet

Ledamotens namn: Räisänen Mika

Rubrik

Bostäder åt ALLA

Motivering till motionen

Vi i Kalixpartiet har uppmärksammat SKL:s rapport ang bostadslösa i Kalix.

Vi har i dagsläget ca 80st bostadslösa, många av dessa människor har "ramlat mellan stolarna" där vi som kommun har ett visst ansvar men att landstinget har även ett visst ansvar.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

  • Att vi låter kommunstyrelsen se över vad vi kan som kommun göra åt denna situation, om vi ska tillsammans med svenska kyrkan öppna härbärge eller om vi ska bygga lågtröskelboenden så att alla medborgare får en chans.