Motion angående Sjöbovillan

08.03.2019

Motion till KOMMUNFULLMÄKTIGE

Motion

Datum:2018-04-22

Partinamn: Kalixpartiet

Ledamotens namn: Aimo suomela

Rubrik

Sjöbovillan

Motivering till motionen

Vi har ett stort antal äldre som letar med ljus och lyckta efter trygghetsboenden i Kalix, äldre som bott hela sitt liv i Kalix eller i någon by precis utanför som nu tvingas flytta till tex Töre då det inte finns plats på våra trygghetsboenden i centrala Kalix eller i den byn dom bott hela sitt liv.

Sjöbovillan kostar kommunen pengar då vi sitter fast med hyreskostnaderna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås

  • Att man renoverar upp Sjöbovillan, och gör om denna lokal till trygghetsboende. Lokalen är redan anpassad för ett sådant boende så man behöver bara fräscha upp därav blir inte kostnaderna så höga och man får 12 nya lägenheter för dom äldre.