Välkommen till Kalixpartiet  

      1998 - 20 år - 2018


I dag har vi överlämnat munskydd, skyddsglasögon och lunchkuponger till personalen på nya covid 19 avdelningen på Kalix sjukhus. Det var en uppskattad gåva då de bara hade 9 munskydd kvar på avdelningen. Ni är viktiga och ert arbete är uppskattat. Vi vill uppmana dem som kan att bidra med skyddsutrustning, behovet är stort.

VAD VI GÖR

Huvudområden vi fokuserar på just nu
 

Bostäder och näringsliv

Vi i Kalixpartiet vill att Alla ska ha rätt till en bostad. Bostadsbristen i kommunen är akut, kommunen behöver bygga fler lägenheter till rimliga hyrespriser.

Vi behöver stärka näringslivsklimatet och få till ännu fler nyetableringar.  

Trygghet i vården

Kalixpartiet värnar om vårt lasarett, Vi vill stoppa nedskärningarna av lasarettet. Öppna upp för privata att hyra in sig i landstingets lokaler.

Kalixpartiet vill öppna upp egna behandlingshem i kommunen samt stärka det preventiva arbetet ute i skolorna. 


Skola och barnomsorg

Kalixpartiet vill ha en trygg och stimulerande skola och barnomsorg med tillräckliga resurser så alla barn klarar godkända betyg. 

Äldreomsorgen

Kalixpartiet är för valfrihet inom äldreomsorgen.

Vi vill bygga fler trygghetsboenden och sänka pensionärernas kostnader i samhället. 

Detta är vår historia

Kalixpartiet grundades av Rune Sundqvist inför valet 1998 . Partiet grundades för att ge medborgarna mer insyn i det politiska arbetet inom kommunen och för att vi ansåg att samarbete över partigränserna var nödvändigt för att reda ut sådant som inte fungerade. Rune Sundqvist jobbade hårt för att få till muddring av Karlsborgs hamn vilket han även fick till året 2010. Han kämpade för att alla skulle arbeta tillsammans och hitta vettiga lösningar på problemen. Lösningar som gagnar oss alla i kommunen! Rune gick ur tiden den 19/4 2013. Kalixpartiets arbete fortsätter i samma anda - att tillvarata kalixbornas intressen.

Se vad vi jobbar med

I dag har vi överlämnat munskydd, skyddsglasögon och lunchkuponger till personalen på nya covid 19 avdelningen på Kalix sjukhus. Det var en uppskattad gåva då de bara hade 9 munskydd kvar på avdelningen. Ni är viktiga och ert arbete är uppskattat. Vi vill uppmana dem som kan att bidra med skyddsutrustning, behovet är stort.

Vi har ett stort antal äldre som letar med ljus och lyckta efter trygghetsboenden i Kalix, äldre som bott hela sitt liv i Kalix eller i någon by precis utanför som nu tvingas flytta till tex Töre då det inte finns plats på våra trygghetsboenden i centrala Kalix eller i den byn dom bott hela sitt liv.