Kalixpartiet

Startsidan Valet 2018 Program Resultat Vi vill göra mer! Partiet

Vi kan åstadkomma bättre, med Din hjälp!

Visste du att…

Enligt Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun” ligger Kalix kommun i botten av alla kommuner i Sverige. Av andelen godkända elever åk 9 ligger Kalix på 281:a plats av landets 290 kommuner. Endast nio (9) kommuner har sämre resultat.

Av Sveriges alla kommuner ligger Kalix kommun på 206:e plats vad gäller lärarlöner

Vi i Kalixpartiet menar att barn mår bättre av att gå på mindre skolenheter än att samla ihop dem i stora enheter.
Enligt all forskning ger små enheter möjlighet till kvalitativa bättre resultat.

Vi vill jobba för att ge ALLA barn en trygg och stimulerande skolgång där det finns tillräckliga resurser så att ALLA barn klarar godkända betyg.

Vi vill också justera de nu låga lärarlönerna i kommunen så att de blir konkurrenskraftiga.

Kalix kommun betalade ut 12,9 miljoner kronor i konsultarvoden (2017)

Därför vill vi i Kalixpartiet se över konsultarvodena och använda den kompetens vi redan har inom kommunen eller kompetensutveckla personerna som sitter i kommunhuset för att få ner kostnaderna.

 

Vi vill göra mer!

Finska

Visste du också att…

2008 lade S, MP och V ner allt förebyggande arbete och
våra egna behandlingshem mot droger i samhället för att spara
6 miljoner kronor.

Idag har vi 20 st placerade på LVM (lagen om vård av missbrukare) och LVU (Lagen om vård av unga) Detta kostar ca 100 000/dygn, (25 miljoner/år) för skattebetalarna! Kalix har den högsta missbrukskostnaden av alla kommuner i länet enligt SKL (Sveriges kommuner och landsting)

Vi i Kalixpartiet vill motverka den eskalerande drog-situationen i kommunen, vi vill införa ett bra preventivt arbete redan i skolorna och ge mer information till föräldrarna angående drogsituationen i kommunen.

Vi vill även öppna upp våra egna behandlingshem för att ta hand om våra egna ungdomar istället för att skicka iväg dem till andra kommuner. Då skulle även våra skattepengar användas i Kalix, istället ger vi dem nu till andra kommuner eller privata vårdgivare. Detta skulle även generera i fler arbetstillfällen i kommunen.

 

Ordförande: Aimo Suomela, aimosuomela46@hotmail.com 

Viceordförande: Mika Räisänen, mika.raisanen@hotmail.com

Sekreterare: Thorsten Lakso, tholakso@gmail.com

Kassör: Tarja Hedman-Lampinen, tarja_331@hotmail.com

Styrelseledamöter:
Anna-Paulina Räisänen, anna_alatalo@hotmail.com
Bjarne Nilsson, bn57@telia.com och Karin Gunnarsson

 

Kontakt: Aimo 073-180 31 17, aimosuomela46@hotmail.com 

 

 

©2018 PerVita Advisory    Uppdaterad: 2018-08-14