Kalixpartiet

Startsidan Nästa

Detta kan vi åstadkomma, med Din hjälp!

Socialt och ekonomiskt
trygg omsorg och ålderdom

Grunderna till den välfärd det svenska samhället åtnjuter har skapats av dagens pensionärer. Det är en självklarhet att äldre ska ha rätt till en socialt och ekonomiskt trygg ålderdom..

Vi vill att åldringsvården byggs ut så att alla som inte klarar av att bo hemma får plats på en kommunal vårdinrättning.

Vi vill att det ekonomiska underlaget för Kalix lasarett förstärks. Lasarettet ska finnas kvar. God sjukvård är en positiv faktor när företag ska lokaliseras till kommunen.

Särskild uppmärksamhet ska ges till personer med funktionshinder och deras situation.

Kulturell verksamhet

Kultur Är en livsnödvändighet för alla människor.
Kalixpartiet
vill att alla har möjlighet till stimulerande kulturupplevelser.

Vi vill att kommunen erbjuder kommuninvånarna ett varierat program av teater, musik, film och dans.

 

 

 

 

Vi vill göra mer!


En bra skola för alla

Alla barn har rätt till en trygg, kärleksfull och stimulerande uppväxtmiljö.

Vi vill stoppa nedskärningarna inom skolans område och garantera alla barn rätten till en bra skola.

Barnens bästa ska vara utgångspunkt för all barnomsorg. Skolorna ska finnas där barnen finns. Det ska finnas sammanhållen grundskola inom alla områden.

I dagens moderna samhälle kommer IT att vara en viktig kommunikationsled mellan människorna.

Kalixpartiet vill stärka utbildningen kring IT och integrera den i den dagliga skolundervisningen.

Näringsliv

Marknadsföring av kommunen ska läggas på en professionell nivå.
Ökad marknadsföring av kommunen ger goda förutsättningar för nyetablering av företag.

Vi vill att kommunen via byaföreningar bidrar med råd
och hjälp till småföretagande.

 

 

Kalixpartiet

©2013 PerVita Advisory    Uppdaterad: 2013-06-24