Partiet som bygger broar
─  över partigränserna
för Kalixbornas bästa.

 

 

VALET - 2018

Se vad vi kan åstadkomma, med Din hjälp!

 

 

 

 

 

                  
                     1998 ~ 20 år ~ 2018